Company Profile

Directors

Director

President Kazuhiko Kinoshita
Senior Managing Executive Officer Katsuyuki Kawamoto
Managing Executive Officer Yoshinori Fujimura
Executive Officer Satoru Nakagawa
Takahiro Tanaka
Koichi Yokoyama
Takashi Yasuhuku
Unaffiliated Director Yoshio Ozone
Yuka Hada

Auditor

Auditor Koji Yamamoto
Hirohisa Mano
Unaffiliated Auditor Yoshiyasu Kogoshi
Haruhide Maeda
Page Top